Deutschlands größte Spendenplattform

Karma Tashi Ling

wird verwaltet von Robin Ø.

Über uns

Karma Tashi Ling buddhistsamfunn


Karma Tashi Ling buddhistsamfunn (KTLBS) er navnet på organisasjonen som holder til på flere sentre, hvor ett av dem er Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL). KTLBS er også en selvstendig organisasjon under paraplyorganisasjonen Buddhistforbundet, som er et registrert trossamfunn i Norge.
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn ble stiftet 13 juni 1975 og har hovedsete på Karma Tashi Ling buddhistsenter på Bjørndal. Organisasjonen eier også et retreat- og kurssenter i Ski: Karma Shedrup Ling retreatsenter, og siden februar 2008 disponerer vi også et meditasjonssenter i byen: Paramita meditasjonssenter som har to meditasjonsrom, bokhandelen Buddha bok & bilde og kaféen vår.


KTLBS har egne vedtekter og ledes av et styre valgt av stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet (ca. april hvert år).

Styret har jevnlige styremøter hvor viktige saker mht til organisasjonen drøftes og vedtak fattes. I styret sitter hovedlamaen, 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Hovedlama er Lama Changchub.

Kontakt

Bjørndalen
Oslo
Norwegen