Zum Hauptinhalt springen
Deutschlands größte Spendenplattform

"Betlēmes Žēlsirdības māja"

wird verwaltet von A. Jurcs

Über uns

Nevalstiska organizācija "Nova Vita" atvērusi rehabilitācijas centru "Betlēmes Žēlsirdības māja", kura darbojas 2 virzienos:
1.)Atkarību rehabilitācijas
programma, kura sevī ietver:
- Ikdienas dzīve un darbs kopienā,
- Svēto Rakstu studijas un kopīgas
lūgšanas.
- Garīgās dzīves atjaunošana, padzi-
ļināšana un vadība.
- Programma “12 soļi ceļā uz brīvī-
bu”.
- Kopīgiem spēkiem meklēsim iespējas atsākt algota darba veikšanu atbilstoši kopienas locekļu spē-
jām.
- Uzturēšanās ilgums : 6—9 mēnešu
rehabilitācija, pēc kuras seko 6 mē-
nešu adaptācijas periods,
- “Betlēmes žēlsirdības mājā” dzīvo
vidēji 20 cilvēki.
- Kopš 2013. gada pavasara darbī-
bu uzsākusi “Betlēmes žēlsirdības
mājas” filiāle Olainē
2.)Darbs ar bērniem un jauniešiem no
sociālās atstumtības riska grupām
- Ģitāras spēles nodarbības, repa nodarbības, kopīgas pēcpusdienas
- Vasaras nometnes “Oāze” organizēšana
- Kristīga satura koncerti jauniešu kopmītnēs

Nākotnē plānots ierīkot:
- Zupas virtuvi bezpajumtniekiem
- Sanitārās telpas bezpajumtniekiem (dušas telpas, dodot
iespēju nomazgāties, izmazgāt
veļu un nomainīt apģērbu)
- Konsultatīvo centru atkarīgo
personu ģimenes locekļiem

Kontakt

Katoļu iela 14
LV-1003
Rīga
Lettland

Kontaktiere uns über unsere Webseite