Zum Hauptinhalt springenErklärung zur Barrierefreiheit anzeigen
Deutschlands größte Spendenplattform

"Betlēmes Žēlsirdības māja"

wird verwaltet von A. Jurcs

Über uns

Nevalstiska organizācija "Nova Vita" atvērusi rehabilitācijas centru "Betlēmes Žēlsirdības māja", kura darbojas 2 virzienos:
1.)Atkarību rehabilitācijas
programma, kura sevī ietver:
- Ikdienas dzīve un darbs kopienā,
- Svēto Rakstu studijas un kopīgas
lūgšanas.
- Garīgās dzīves atjaunošana, padzi-
ļināšana un vadība.
- Programma “12 soļi ceļā uz brīvī-
bu”.
- Kopīgiem spēkiem meklēsim iespējas atsākt algota darba veikšanu atbilstoši kopienas locekļu spē-
jām.
- Uzturēšanās ilgums : 6—9 mēnešu
rehabilitācija, pēc kuras seko 6 mē-
nešu adaptācijas periods,
- “Betlēmes žēlsirdības mājā” dzīvo
vidēji 20 cilvēki.
- Kopš 2013. gada pavasara darbī-
bu uzsākusi “Betlēmes žēlsirdības
mājas” filiāle Olainē
2.)Darbs ar bērniem un jauniešiem no
sociālās atstumtības riska grupām
- Ģitāras spēles nodarbības, repa nodarbības, kopīgas pēcpusdienas
- Vasaras nometnes “Oāze” organizēšana
- Kristīga satura koncerti jauniešu kopmītnēs

Nākotnē plānots ierīkot:
- Zupas virtuvi bezpajumtniekiem
- Sanitārās telpas bezpajumtniekiem (dušas telpas, dodot
iespēju nomazgāties, izmazgāt
veļu un nomainīt apģērbu)
- Konsultatīvo centru atkarīgo
personu ģimenes locekļiem

Kontakt

Katoļu iela 14
LV-1003
Rīga
Lettland

Kontaktiere uns über unsere Webseite