Change the world with your donation

Care-Pakete für griechische Tiere

Back to the fundraising event

Agrinio

J. Katsiros
J. Katsiros wrote on 12-07-2015

Athina Oikonomi
Nikis 9
GR-30131 Agrinio

45 Hunde gesichert
23 Hunde auf der Straße
32 Katzen

paypal : athioik@gmail.com