Change the world with your donation

Closed Mission Kosovo 2016

A project from Europäische Solidaritätsfront fur Kosovo (ESFK)
in Orahovac, Kosovo

We, young volunteers from various European countries, came together to support the Serb minority in Kosovo. As in previous years we will travel 2016 to Kosovo, to deliver needed money and goods to the local people.

M. Wolff
Write a message

About this project

We, young volunteers from various European countries, came together to
support the Serb minority in Kosovo. In our Focus are especially needy
families, schools and kindergartens. As in previous years we will travel
2016 to Kosovo, to deliver needed money and goods to the local people.
Our travel costs are financed completely private! All donations are 100%
benefit to the people! Through our close contacts with the people and
institutions in the region, we are able to donate very targeted. We work
completely transparent. All missions and operations are documented on
our web page.

The local conditions are very poor even 17 years after the Kosovo war.
In addition to sponsorship and financial support for schoolbooks and
materials, necessary renovations and so on, the main objective of our
mission this year is the purchase of a much needed car for the director
of the kindergarten in Orahovac, which also has an office in Velika
Hoca. The vehicle is required primarily for organizing the daily work in
kindergarten and should provide the necessary flexibility when changing
between the two places.

For more information, we invite you to visit our website:
de.esfkosovo.org or send an email to: kontakt@esfkosovo.org.

You do not use PayPal? No problem! Support us directly:

Kontoinhaber: Marian Wolff
IBAN: DE28500502011253522780
BIC/SWIFT Code: HELADEF1822

Ми млади волонтер из различитих европских земаља, дошли смо заједно да
помогнемо српкој мањини на Косову. Угрожене породице, школе и обданишта
су посебно у нашем фокусу. Као и предходних година, ми ћемо и у 2016.
путовати на Косово, да доставимо потребан новац и потребштине локалном
становништву. Наши путни трошкови су финансирани потпуно приватно. Све
донације су 100% подељене становништву. Кроз наше блиске контакте са
људима и институцијама у окружењу, у могућности смо да донирамо врло
циљано. Наш рад је потпуно јаван. Све мисије и операције су
документоване на нашој веб страници.

Локално стање је и даље веома лоше, чак и после 17 година од завршетка
рата на Косову. Поред спонзорства и финансијске помоћи за уџбенике и
материјал, неопходне адаптације и тако даље, главни циљ наше мисије ове
године је куповина прекопотребног аутомобила за директорку вртића у
Ораховцу, који такође има истурено одељење у Великој Хочи. Возило је
потребно првенствено за организовање свакодневног рада у вртићу и ради
обезбеђивања неопходне флексибилности приликом транспорта између два
места.

За више информација, позивамо вас да посетите наш веб сајт:
de.esfokosovo.org или да пошаљете мејл на:
kontakt@esfkosovo.org .

Не користите PayPal? Нема проблема. Подржите нас директно:

власник рачуна: Marian Wolff
IBAN: DE28500502011253522780
BIC/SWIFT Code: HELADEF1822