Change the world with your donation

Please update your browser

Together with you we want to make the world a better place, for that we need a web browser that supports current web technology. Unfortunately, your browser is rather old and can't display betterplace.org properly.

It's easy to update: Please visit browsehappy.com and choose one of the modern browsers that are showcased there.

Best from Berlin, your betterplace.org-Team

Medicines for people not for profit!

F. Aftab’s fundraising event

Donate now!

with donation receipt

What's it about?

Kjære venner, I anledning min fødselsdag har jeg opprettet en innsamlingsaksjon for arbeid som sikrer tilgang til medisiner. Jeg håper du vil støtte det viktige arbeidet som sikrer retten til helse. Alle donasjoner settes pris på små og store. Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en organisasjon som jobber for tilgang til medisiner for alle. Organisasjonen jobber for å sikre menneskers behov for livsviktige medisiner uavhengig av pris. Idag bestemmes prislappen på essensielle medisiner av farmasøytisk industri, som gjør dem utilgjengelig for de som trenger dem mest. Millioner av mennesker i lav og mellominntektsland, men også vår del av verden rammes av de høye prisene på livsviktige medisiner. Samtidig trengs en systemendring av medisinsk forskning og utvikling, som idag er drevet av profitt og ikke behov. Vennligst registrer korrekt navn, postadresse. Send meg også gjerne en mail med navn, adresse og beløpet du har donert til aftabfriha@gmail.com slik at jeg får sendt deg en kvittering. Takk for at du bidrar til en god sak og for en fantastisk gave! Beste hilsen Friha Aftab UAEM Europe e.V. Styremedlem ------- Dear friends, On the occasion of my birthday, I have created a fundraiser to ensures access to medicines. I hope you will support the important work that ensures the right to health. All donations are appreciated. Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) is an organization that works for access to medicines for all. The organization is working to meet people's needs for essential medicines regardless of price. Today, the price tag of essential medicines is decided by pharmaceutical industry, making them unavailable to those who need them most. Millions of people in low and middle income countries, but also our part of the world is affected by the high prices of essential medicines. A change is also necessary in the medical research and development, which today is driven by profit and no need. Please also send me an email with the name, address and amount you have donated to aftabfriha@gmail.com. Best regards Friha Aftab UAEM Europe e.V. Board Member 

F. Aftab

F. Aftab announced this fundraising event on 27 December 2017.

Do you like this fundraising event? Then start helping!

Donate now!

And tell your friends.